Milan Pospíšil

Specialized in the history of music, especially opera, in the 19th century.

Bibliography

Selected bibliography Milan Pospíšil

2008

Pospíšil, Milan, Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2008, 32 pp.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “K repertoáru exotismů v české hudbě 19. století”, in: Bláhová, Kateřina a Petrbok, Václav, Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 22.-24. února 2007. Praha: Academia, KLP 2008, pp. 339-352, German summary “Zum ‚exotischen‘ Repertoire in der böhmischen Musik des 19. Jahrhunderts” pp. 352-353.

Radio programmes: On the exhibition “Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici” in the Západočeská galerie in Plzeň. Interview in the live broadcasting with the speaker Vladimír Šťovíček and the member of staff of the ZČG Jiří Hlobil in the programme Kaleidoskop (19.2. cannel Český rozhlas Plzeň).

On the exhibition “Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici”. Interview with Petra Kunová for cannel Český rozhlas Plzeň (recorded 19.2.).

Exhibitions: Pospíšil, Milan, Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici in the Západočeská galerie in Plzeň (the opening day 19.2.).

2007 Pospíšil, Milan, “Österreichische Opernzensur in Prag: Gustave III und La Juive, in: Werr, Sebastian (Ed.), Eugène Scribe und das europäische Musiktheater (Forum Musiktheater herausgegeben von Anselm Gerhard, Manuela Jahrmärker und Sebastian Werr, Bd. 6), Berlin: LIT Verlag 2007, pp. 122-152.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Hostinskýs und Fibichs Braut von Messina: Tschechischer Wagnerismus,” in: Schiller und die Musik. Herausgegeben von Helen Geyer und Wolfgnag Osthoff unter Mitarbeit von Astrid Stäber. (Schriftenreihe der Hochschule für Musik Franz Liszt herausgegeben von Detlef Altenburg. Band 4). Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag 2007, pp. 113-122.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Zum rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Nationaloper”, De musica disserenda 3, 2007, Nr. 1, pp. 23-34.

Pospíšil, Milan, “Doslov”. In: Šaljapin, Fjodor, Maska a duše. Můj život, Praha: H&H 2007, pp. 265-269:

Milada Šubrtová. Operatic Recital [sleeve note in the booklet to the CD recording], Praha: Radioservis, CR 0365-2 (P) 2007, pp. 4-5, 6-7 [Cz, E].

Pospíšil, Milan, “Velká opera před velkou operou”, Harmonie 2007, Nr. 3, pp. 33-34.

Pospíšil, Milan, “Plzeň. Figarova svatba”, Harmonie 2007, Nr. 7, p. 35.

Pospíšil, Milan, “Ferdinand Hérold: La somnambule”, Harmonie 2007, Nr. 8, p. 49.

Pospíšil, Milan. “Kritický Prorok”, Harmonie 2007, Nr. 9, pp. 39-40.

Editions: Bughauser, Jarmil, Antonín Dvořák. Life and Work. Edited by Milan Pospíšil. The chapter Important Political and Cultural Events prepared by Jiří Rak. Indices prepared and photographs selected by Milan Pospíšil and Jiří K. Kroupa, Praha: KLP 2007, 174 pp.

Radio Programmes: Premiéra Prodané nevěsty 30.5.1866 . [Interview with Renata Mňuková], Praha: Český rozhlas 5, cannel Region (30.5.):

2006 Pospíšil, Milan, “Dvořák Antonín”, in: Jitka Ludvová a kolektiv, Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (Česká divadelní encyklopedie, sv. 1), Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, pp. 119-128.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Idea slovanské hudby”, in: Zdeněk Hojda – Ottlová, Marta – Roman Prahl (ed.), “Slavme slavně slávu Slávóv slavných”. Slovanství a česká kultura 19. století [proceedings of the 25th symposium on 19th century problems, Plzeň 2005], Praha: Koniasch Latin Press 2006, pp. 172-182.

Mojžíšová, Olga (ed.), Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 [authors of the texts Olga Mojžíšová. Jana Plecitá, Milan Pospíšil], Praha: Národní muzeum 2006, 38 pp.

Editions: Burghauser, Jarmil, Antonín Dvořák. K vydání připravil Milan Pospíšil. Přílohu Významné události politického a kulturního života zpracoval Jiří Rak. Rejstříky a obrazovým doprovodem opatřili Milan Pospíšil a Jiří K. Kroupa, Praha: KLP-Koniasch Latin Press 2006, 152 pp.

Exhibitions: Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 [co-authorship with Olga Mojžíšová nad Jana Plecitá], Muzeum Bedřicha Smetany (the opening day 2.5. 2006).

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer * 5.9. 1791 [text to the radio pogramme in the cycle “Week’s anniversary”], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (3.9.).

2005 Pospíšil, Milan, “Antonín Dvořák: Dimitrij – was bei der Edition übrig geblieben ist”, in: Helga Lühning – Reinhard Wiesend (ed.), Opernedition. Bericht über das Symposion zum 60. Geburtstag von Sieghart Doehring (Schriften zur Musikwissenschaft 12), Mainz: ARE Musikverlag 2005, pp. 133-147.

Pospíšil, Milan, “Meyerbeer-Opernparodien in Prag”, in: Thomas Betzwieser – Daniel Brandenburg – Rainer Franke – Arnold Jacobshagen – Marion Linhardt – Stephanie Schroedter - Thomas Steiert (ed.), Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag,. München: G. Ricordi 2005, pp. 549-563.

Pospíšil, Milan, “Umění Fjodora Šaljapina v Československu”, in: Eva Šormová – Michaela Kuklová (ed.), Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Praha: Divadelní ústav 2005, pp. 413-434.

Pospíšil, Milan, “Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer: Vier Dutzend rothe Strümpfe… Zur Rezeptionsgeschichte der Verkauften Braut von Bedřich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhunderts. Mit einem Beitrag von Hans Peter Hye (Theatergeschichte Österreichs Bd. III: Wien, Heft 4.) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2004, 475 pp., 40 s. obrazových příloh. Jan Panenka – Taťána Součková: Prodaná nevěsta. Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866-2004. Národní divadlo a nakladatelství Gallery, Praha 2004, 215 s., černobílé a barevné přílohy a ilustrace v textu”. Hudební věda, 42, 2005, Nr. 2, pp. 211-216.

Pospíšil, Milan, “Eugène Scribe – první libretista Evropy” [in the series “Libretto in the changing centuries”], Harmonie, 2006, Nr. 10, pp. 14-15.

Pospíšil, Milan, “Hvězda operety. Rozhovor s Dagmar Rosíkovou” [in the column Anniversary], Harmonie, 2006, Nr. 10, pp. 18-20.

Antonín Dvořák, Tvrdé palice [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera], Praha: Supraphon 2005, pp. 7-9, 16-18, 25-27, 36-38 [E,Ger,F,Cz].

Translations: Helena Lorenzová, Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860. Praha: KLP-Koniasch Latin Press & Ústav dějin umění AV ČR 2005, 260 pp. [translation of summary into German] pp. 223-245.

2004 Jacobshagen, Arnold – Pospíšil, Milan (ed.), Meyerbeer und die Opéra comique (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 20), Laaber: Laaber Verlag 2004, 441 pp.

Pospíšil, Milan, “Die Opéra comique und das Komische in Les Huguenots”, in: ibid., pp. 186-194.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní”, in: Kateřina Bláhová – Václav Petrbok (ed.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století [proceedings of the 24th symposium on 19th century problems, Plzeň 2004], Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004, pp. 430-438.

Pospíšil, Milan, “Dcéra pluku”, in: Vladimír Zvara (ed.), Gaetano Donizetti: Dcéra pluku, Slovenské národné divadlo Bratislava, Opera, sezóna 2003/2004, pp. 8-16.

Pospíšil, Milan, “Die Regimentstochter”, in: týž: Gaetano Donizetti, La Fille du régiment/Die Regimentstochter/The Daughter of the Regiment, Slowakisches Nationaltheater Bratislava, Oper, Spielzeit 2003/2004, pp. 8-16.

Pospíšil, Milan, “The Daughter of the Regiment”, ibid., pp. 34-41.

Pospíšil, Milan, “Dimitrij ve Vídni a v Praze”, Harmonie 2004, Nr. 6, p. 34.

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Tvrdé palice [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 2004, pp. 7-9, 16-18, 25-27, 36-38, [E, Ger, F, Cz].

Editions: Smetana, Bedřich, Aus der Heimat. Zwei Duette für Violine und Klavier. Milan Pospíšil, (ed.), München: G. Henle Verlag 2004, 5+20+4 pp.

Translations: Dollinger Heinz, “Labská romantika. Úvahy nad obrazem Ludwiga Richtera »Přívoz přes Labe pod Střekovem«” [translation from German into Czech], Dějiny a současnost 26, 2004, Nr. 6, pp. 12-14.

Lorenzová, Helena – Petrasová, Taťána (ed.), Biedermeier v českých zemích [proceedings of the 23th symposium on 19th century problems, Plzeň 2003], Praha: Koniasch Latin Press 2004 [translations of 33 summaries from Czech into German and 2 from German into Czech].

Exhibitions: Horáková, Ivana – Pospíšil, Milan [co-author], Prodaná nevěsta jak ji neznáte in the Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje in Plzeň (the opening day 13.1.).

Pospíšil, Milan, Prodaná nevěsta známá i neznámá in the Muzeum Jindřichohradecka in Jindřichův Hradec (the opening day 22.4.).

Pospíšil, Milan, Prodaná nevěsta známá i neznámá in the Regionální muzeum in Litomyšl (the opening day 18.6.).

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Interview on Smetana for the Georgian broadcasting of the Radio Free Europe (recorded 3.3.).

Pospíšil, Milan, Krásné hlasy z oper Giacoma Meyerbeera [selection of musical extracts and accompanying text for Ivan Ruml], Český rozhlas 3, cannel Vltava (2.5.).

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Dimitrij [accompanying text to the complete opera], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (8.5.).

Pospíšil, Milan, Participation in the discussion on the new production of Dimitrij in the State Opera, Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (12.5.).

Pospíšil, Milan, Interview with David Meichtry on the operas of Antonín Dvořák for Radio Suisse Romande, programme Espace 2 (recorded 7.5.).

Pospíšil, Milan, Interview for Český rozhlas Olomouc (19.5.).

Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdi: Trubadúr [text to the complete opera broadcasted on the 80th birthday of Milada Šubrtová], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (22.5.).

Pospíšil, Milan, Commentary to the exhibition Prodaná nevěsta známá i neznámá and an interview for the television International Opera Festival Litomyšl (recorded 18.6. and 21.6.).

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Armida [accompanying text to the complete opera], Praha: Český rozhlas 3 Vltava (11.9.).

Pospíšil, Milan, Interview with Ivan Ruml on the performance of Les Huguenots in Metz 12.6., Prague: Český rozhlas 3, cannel Vltava (Operní aktuality) (15.9.).

Pospíšil, Milan, Participation in the Critical Club concerned with the new production of the Bartered Bride in the National Theatre in Prague, Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (6.12.).

Pospíšil, Milan, Participation in the debate during the intermission of the broadcastiing of Verdi’s opera I vespri siciliani from the Metropolitan opera, New York, Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (11.12.).

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Rusalka [accompanying text to the complete opera at the end of the Year of Czech Music 2004], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava (18.12.).

2003 Pospíšil, Milan –Jacobshagen, Arnold – Claudon, Francis – Ottlová, Marta (ed.), Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle, Prague: Koniasch Latin Press 2003, 520 pp.

Pospíšil, Milan, “Karel Šebor – Marie Červinková-Riegrová: Zmařená svatba (Le mariage manqué) et ses sources françaises”, in: ibid., pp. 430-453.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “French Comedy and the Czech Opera: Smetana’s Dvě vdovy (The Two Widows)”, in: ibid., pp. 454-476.

Pospíšil, Milan, “Karel Šebor. 13.8. 1843 Brandýs nad Labem, 17.5. 1903 Praha”, Harmonie 2003, Nr. 8, pp. 24-26.

Pospíšil, Milan, “Židovka. Ostrava”, Harmonie 2003, Nr. 1, pp. 26-27.

Pospíšil, Milan, [introductory text], in: Bedřich Smetana: Vltava. Piano. Arr. Karel Šolc, Praha: Amos Editio 2003, [p. 2].

Translations: Zdeněk Hojda – Roman Prahl, Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19, století [proceedings of the 22th symposium on the 19th century problems, Plzeň 2002], Praha: Koniasch Latin Press 2003 [translation of 16 summaries into the German].

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Participation in the intermission debate during the broadcasting of F. Halévy’s La Juive from the Metropolitan opera, New York, Praha: Českým rozhlas 3, cannel Vltava (13.12.).

2002 Pospíšil, Milan, “Smetana und Tschaikowski über Meyerbeer”, in: Sibylle Dahms – Manuela Jahrmärker – Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.), Meyerbeers Bühne im Gefüge der Künste (Meyerbeer-Studien 4), Feldkirchen: G. Ricordi, Paderborn: University Press 2002, pp. 345-362.

Pospíšil, Milan, “Prodaná nevěsta v kuchyni a na ulici”, Dějiny a současnost 24, 2002, Nr. 6, pp. 22-26.

Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, “Ein Beitrag zur Wagner-Rezeption im Prag des 19. Jahrhunderts”, in: Klaus Döge, Christa Jost – Peter Jost (ed.), ”Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an”. Beiträge zu Richard Wagners Denken, Werk und Wirken, Mainz: Schott Musik International 2002, pp. 128-134.

Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, “Slovo prostředkující hudbu. K pražským fejetonům Augusta Wilhelma Ambrose”, in: Kateřina Bláhová (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století [proceedings of the 21st symposium on 19th century problems, Plzeň 2001], Praha: Koniasch Latin Press 2002, pp. 421-429.

Pospíšil, Milan, “Vlast před Vlastí”, Harmonie 2002, Nr. 7, p. 21.

Pospíšil, Milan, [introductory text] in: Antonín Dvořák: 9. symfonie e moll “Z Nového světa”, op. 95. Piano. Arr. Karel Šolc, Praha: Amos Editio 2002, [p. 2].

Pospíšil, Milan, “Bonnie und Erling Lomnäs, Dietmar Strauß: Auf der Suche nach der poetischen Zeit. Der Prager Davidsbund: Ambros, Bach, Bayer, Hampel, Hanslick, Helfert, Heller, Hock, Ulm. Zu einem vergessenen Abschnitt der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Band 1 Erläuterungen, Nachlaßregesten, Konzertdokumente. Band 2 Texte, Kompositionen. Saarbrücken, Pfau-Verlag 1999, 407+341 pp., ISBN 3-89727-083-8. Svensk Tidskrift för Musikforskning 84, 2002, pp. 108-110.

Pospíšil, Milan, Kultura biedermeieru v českých zemích. 23. sympozium, pořádané Ústavem dějin umění AV ČR a Archivem města Plzně ve dnech 6.-8. března 2003 ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni”, Hudební věda 39, 2002, Nr. 4, pp. 392-394.

Editions: Dvořák, Antonín, Rondo für Violoncello und Klavier g-moll Opus 94. Milan Pospíšil (ed.), München: G. Henle Verlag 2002, 3+2+15+5 pp. Smetana, Bedřich, Nejkrásnější melodie ve snadné úpravě pro začínající klavíristy. Vybral a předmluvu napsal Milan Pospíšil, Praha: Amos Editio 2002, 6+25 pp.

Televizní pořady: Pospíšil, Milan, [“On Smetana’s opera Libuše”], in: V řeči rázná, tělem cudná [documentary on the mythe, the princess Libuše and on the opera of the same name in the productions of the National Theatre in Prague], Praha: Česká televize, cannel 2, 2002.

2001 Pospíšil, Milan, The Bartered Bride Known and Unknown. Catalog of an Exhibit, Prague: Národní muzeum 2001, 32 pp.

Pospíšil, Milan, “Vliv pěveckého obsazení na koncepci první verze Dvořákova Dimitrije”, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší (Vlastivědný sborník 14), Semily: Státní okresní archiv Semily 2001, pp. 138-145.

Pospíšil, Milan, “Smetana, Bedřich” [bibliography to the article] in: Stanley Sadie – John Tyrrell (ed.), The New Grove Dictionary of Music ad Musicians, vol. 23, London: Macmillan Publishers 2001, pp. 553-558.

Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, Trneček, Hanuš”, in: ibid., vol. 25, pp. 751-752.

Pospíšil, Milan, “Giacomo Meyerbeer. 1791-1864”, Harmonie 2001, Nr. 8, pp. 18-20.

Translations: Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (ed.): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. [proceedings of the 20th symposium on the 19th century problems, Plzeň 2000], Praha: Koniasch Latin Press 2001 [translation of 38 summaries into German].

Exhibitions: Prodaná nevěsta známá i neznámá in the Muzeum Bedřicha Smetany Prague (the opening day 25.9.).

Radio Programmes: Olga Mojžíšová – Pospíšil, Milan, Prodaná nevěsta známá i neznámá [accompanying text and selection of musical extracts], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava.

2000 Pospíšil, Milan, “Nejedlého kritika Dvořáka – operního skladatele”, in: Opus musicum 32, 2000, Nr. 6, pp. 13-20.

Pospíšil, Milan, “Robert ďábel ve Státní opeře”, Harmonie 2000, Nr. 1, pp. 26-27

1999 Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, “Fibichovo erotické období (K Náladám, dojmům a upomínkám”, in: Václav Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století [proceedings of the 17th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1997], Praha: Academia 1999, pp. 114-123.

Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, “Hudební salon a salonní hudba”, in: Helena Lorenzová-Taťána Petrasová (ed.), Salony v české kultuře 19. století [proceedings of the 18th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1998], Praha: Koniasch Latin Press 1999, pp. 47-54.

Pospíšil, Milan (ed.), Giacomo Meyerbeer: Robert ďábel. Robert le Diable, Praha: Státní opera 1999, 123 pp.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Velká opera”, in: ibid., pp. 7-9.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Grand Opera”, in: ibid., pp. 86-88.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Grosse Oper”, in: ibid., pp. 105-107.

Pospíšil, Milan, “Robert ďábel”, in: ibid., pp. 10-17.

Pospíšil, Milan, “Robert le Diable”, in: ibid., pp. 88-94.

Pospíšil, Milan, “Robert le Diable”, in: ibid., pp. 108-114.

Milada Šubrtová. Operatic Recital [sleeve note in the booklet to the recordings on CD], Praha: Supraphon 1999, pp. 7-10, 11-5 [Cz, E].

Pospíšil, Milan, “Rigoletto pod širým nebem”, Harmonie 1999, Nr. 10, p. 33.

Editions: Dvořák, Antonín, Waldesruhe für Klavier und Violoncello opus 68 Nr. 5. Milan Pospíšil (ed.), München: G. Henle Verlag 1999, 10+6+2 pp.

Smetana, Bedřich, vlast. No. 2 Vltava. Symphonic poem. Milan Pospíšil (ed.), Mainz: Ernst Eulenburg 1999, 27+81 pp.

1998 Ottlová, Marta- Pospíšil, Milan (ed.), Sacrum et profanum [proceedings of the 13th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1993], Praha: Koniasch Latin Press 1998, 241 pp.

Pospíšil, Milan, “Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij)”, in: ibid., pp. 96-106.

Pospíšil, Milan, “Vampire auf der französischen Bühne”, in: Allmuth Behrendt – Matthias T. Vogt (ed.), Heinrich August Marschner, Bericht über das Zittauer Marschner–Symposium (Kulturelle Infrastruktur 5), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1998, pp. 57-65.

Pospíšil, Milan, “Marschners Opernballaden (Der Vampyr, Hans Heiling)”, in: ibid., pp. 67-72.

Pospíšil, Milan, “Meyerbeer und die tschechische Oper des 19. Jahrhunderts”, in: Sieghart Döhring-Arnold Jacobshagen (ed.), Meyerbeer und das europäische Musiktheater (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 16), Laaber: Laaber Verlag 1998, pp. 407–441.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Ballabile delle larve. Eine unbekannte Quelle aus den Beständen des Nationalmuseums in Prag zur Regie und Choreographie des Nonnenballets aus Robert le Diable”, in: Gunhild Oberzaucher-Schüller – Hans Moeller (ed.), Meyerbeer und der Tanz (Meyerbeer-Studien 2), Feldkirchen bei München: Ricordi, Paderborn: University Press 1998, pp. 286-294.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Smetanovy ústupky obecenstvu”, in: Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (ed.), Umění a veřejnost v 19. století [proceedings of the 16th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1996], Ústí nad Labem, Albis international 1998, pp. 63-68.

Pospíšil, Milan, “Zprofanovaný Prorok. Vídeň”, Harmonie 1998, Nr. 11, p. 13.

Pospíšil, Milan, “Eiffelovka na hradní zřícenině. Gars am Kamp” Harmonie 1998, Nr. 11, p. 12.

1997 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie (Knižnice Dějin a současnosti 4), Praha: Lidové noviny 1997, 150 pp.

Pospíšil, Milan, “Meyerbeer a česká opera 19. století”, Hudební věda 34, 1997, Nr. 4, pp. 375-403.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan – Jiří Fukač, “Velká opera”, in: Jiří Fukač – Jiří Vysloužil (ed.), Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon 1997, pp. 987-988.

Translations: Dollinger, Petra a Heinz, “Vkus německého měšťanstva v období biedermeieru (1815-1830)”, Estetika 34, 1997, Nr. 1, pp. 1-11, Nr. 2, pp. 1-24, Nr. 3, pp. 1-26, Nr. 4, pp. 1-23.

1996 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Ballabile delle larve. Un Unknown Source from the Collection of the National Museum in Prague Regarding Stage Direction and Choreography for the “Ballet des nonnes” from the Opera Robert le diable by Giacomo Meyerbeer”, in: Miscellanea musicologica. Sborník prací Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 35, Praha: Karolinum 1996, pp. 97-155.

Pospíšil, Milan, “Dvořák’s Dimitrij – A Challenge to Editors”, in: David R. Beveridge (ed.), Rethinking Dvořák, Oxford: Clarendon 1996, pp. 99-105.

Pospíšil, Milan, “Problémy edice české opery 19. století na příkladě Šeborových Templářů na Moravě”, in: Alena Burešová – Jan Vičar (ed.), Kritické edice hudebních památek., Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994. Olomouc: Univerzita Palackého 1996, pp. 69-72.

Pospíšil, Milan, “Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera”, in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (ed.), Český lev a rakouský orel v 19. století [proceedings of the 14h symposium on the 19th century problems in Plzeň 1994], Praha: Koniasch Latin Press 1996, pp. 90-97.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Francouzská veselohra a česká opera. Smetanovy Dvě vdovy”, in: Jan Dehner (ed.), Bedřich Smetana: Dvě vdovy, Praha: Národní divadlo 1996, pp. 12-25.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Ein französisches Lustspiel und eine tschechische Oper. Smetanas Zwei Witven”, in: Jan Dehner (ed.), Bedřich Smetana. Zwei Witven. The Two Widows, Praha: Národní divadlo 1996, pp. 14-33.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “French Comedy and the Czech Opera. Smetana´s The Two Widows”, in: ibid., pp. 57-74.

Pospíšil, Milan, “Mezi skalními duchy, zloději dřeva a upíry, Harmonie 1996, Nr. 1, p. 8.

Pospíšil, Milan, “Prodaná nevěsta v Ulmu”, Harmonie 1996, Nr. 11, p. 15.

Pospíšil, Milan, “Operní horor”, Harmonie 1996, Nr. 12, p. 14.

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Král a uhlíř [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha, Supraphon Records 1996, pp. 8-9, 12-13, 16-18, 20-21 [E, Ger, F, Cz].

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Vanda [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1996, pp. 12-14, 16-18, 20-22, 24-25 [E, Ger, F, Cz].

Translations: Heinz Becker, Giacomo Meyerbeer [translation, preface, co-authorship and listing of the recordings and illustrations], Praha: Academia 1996, 184 pp.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer [selections of extracts and an interview for the radio broadcast The Prague Pedestrian], Praha: Český rozhlas 5, cannel Regina.

Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer [selection of ectracts an accompanzing text of the radio broadcast in the cycle Euphonia], Praha: Český rozhlas 3, cannel Vltava.

1995 Pospíšil, Milan, “Verdi – ,harmoniste à la façon de Meyerbeer?‘”, in: Sieghart Döhring – Jürgen Schläder (ed.), Giacomo Meyerbeer – Musik als Welterfahrung, Heinz Becker zum 70. Geburtstag, München: Ricordi 1995, pp. 199-222:

Milan Pospíšil, “L’opéra français et tchèque”, in: Actes du colloque “La musique et les pouvoirs“, Lyon 13-14-15 octobre 1994 [= Mouvement Janáček, Numéro spéciale 26 et 27, octobre 1995], pp. 85-108.

Pospíšil, Milan, “Bedřich Smetana as Viewed by Eliška Krásnohorská”, in: Olga Mojžíšová - Ottlová, Marta (ed.), Bedřich Smetana 1824-1884, Praha, Muzeum Bedřicha Smetany 1995, pp.62-75

Pospíšil, Milan, “Dramaturgie des ersten Aktes der Oper Tajemství”, in: ibid. pp. 224-231.

Pospíšil, Milan, “Bedřich Smetana v pojetí Elišky Krásnohorsk锂 in: Hudební věda 32, 1995, Nr. 1, pp. 42-54.

Pospíšil, Milan, “Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera”, Dějiny a současnost 17, 1995, Nr. 2, pp. 20-23.

Pospíšil, Milan, “Korunovační opera Ferdinanda V. Giacomo Meyerbeer: Il crociato in Egitto”, in: Pražské slavnosti a výstavy (Documenta Pragensia 12), Praha: Archiv hlavního města Prahy 1995, pp.187-195.

Pospíšil, Milan, “Herbert Schneider/Nicole Wild: La Muette de Portici. Kritische Ausgabe des Librettos und Dokumentation der Ersten Inszenierung. (Erlanger Romanistische Dokumente und Arbeiten, Band 11.) Stauffenberg Verlag, Tübingen 1983, 232 stran, černobílá obrazová příloha.” Hudební věda 32, 1996, Nr. 3, pp. 325-326.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Smetanova a Wenzigova Libuše”, in: Jan Dehner (ed.), Bedřich Smetana. Libuše, Praha: Národní divadlo 1995, pp. 19-28.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Smetanas und Wenzigs Libuše, in: Jan Dehner (ed.), Bedřich Smetana. Libuše, Praha: Národní divadlo 1995, pp. 19-30.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Smetana´s und Wenzig´s Libuše, in: ibid., pp. 52-62.

Pospíšil, Milan, “Jubileum Dagmar Rosíkové”, Harmonie 1995, Nr. 10, p. 7.

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Rusalka [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon Records 1995, pp. 10-20 [E, Ger, F, Cz].

Pospíšil, Milan, Vilém Blodek: V studni [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon Records 1995, pp. 7-13 [E, Ger, F, Cz].

Pospíšil, Milan, Josef Bohuslav Foerster: Eva [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon Records 1995, pp. 11-12, 16-18, 22-23, 27-28 [E, Ger, F, Cz].

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Armida [text into the programme of the concert performance of the opera], Praha: Česká filharmonie 1995, pages not numbered.

Editions: Dvořák, Antonín; Poetische Stimmungsbilder, opus 85. Milan Pospíšil (ed.), München: G. Henle Verlag 1995, 22+76 pp.

1994 Pospíšil, Milan – Ottlová, Marta, Antonín Dvořák 1841-1991. Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th-20th September 1991, Praha: Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky 1994, 311 pp.

Pospíšil, Milan, “The Evolution of the Libretto Suitable for Operatic Treatment in Dvořák's Grand Opera”, in: ibid., pp. 251-262.

Pospíšil, Milan, “Rozkošný, Josef Richard: Svatojanské proudy”, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich: Piper 1994, vol. 5, pp. 467-468.

Pospíšil, Milan, “Šebor, Karel: Templáři na Moravě, Nevěsta husitská”, in: ibid., pp. 683-685.

Pospíšil, Milan, “Dramaturgie Dvořákovy velké operní formy. Duet Mariny a Dimitrije z opery Dimitrij”, in: Jitka Brabcová – Jarmil Burghauser (ed.), Antonín Dvořák – dramatik. Pelhřimov: Motýl – Praha: Divadelní ústav 1994, pp. 145-165.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Motive der tschechischen Dvořák-Kritik am Anfang des 20. Jahrhunderts”, in: Klaus Döge – Peter Jost (ed.), Dvořák-Studien, Mainz: B. Schott´s Söhne 1994, pp. 211-216.

Pospíšil, Milan, “Znáte Meyerbeera”, Tvar 5, 1994, Nr. 8, p. 10.

Pospíšil, Milan, “Historická rozhlasová nahrávka Fra Diavola”, Harmonie 1994, Nr. 11, p. 24.

Pospíšil, Milan, “Antonín Dvořák: The Jacobin. Supraphon 11 2190-212. The first complete recording of the opera”, Music News from Prague 94, Nr. 11-12, pp. 7-8.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, “Antonín Dvořák: Dimitrij”, [text for a radio broadcast Das Ende des Doppeladlers], Süddeutscher Rundfunk, Studio Heidelberg. Tištěný scénář: Christoph Münch, Das Ende des Doppeladlers – Die Kultur der Donaumonarchie vor dem Ersten Weltkrieg, Heidelberg: Süddeutscher Rundfunk 1994, [chapter] “Prag und Bratislava – ungleiche Schwestern, pp. 10-17.

1993 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan (ed.), Umění a civilizace jako divadlo světa [proceedings of the 11th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1991], Praha: Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky 1993, 219 pp.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Meyerbeerovo operní divadlo světa v Čechách”, in: ibid., pp. 146-156.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “L’opéra tchèue et wagnérisme”, in: Guy Erisman (ed.), Actes du symposium Cosmopolitisme et nationalisme en musique. Prague 26. – 26. septembre 1992, Paris: Mouvement Janáček No spécial, Mars 1993, pp. 53-59.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Česká opera a wagnerismus”, in: Miloslav Pudlák (ed.), Sborník referátů z česko-francouzské konference Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě pořádané v Praze 25. 9. - 26. 9.1992 společností Mouvement Janáček a Ústavem pro hudební vědu AV ČR, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR 1993, pp. 43-49.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Konce ideje české národní hudby”, in: Petr Čornej – Roman Prahl (ed.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století [proceedings of the 10th symposium on the 19th century problems; Plzeň 1990], Praha: Národní galerie v Praze, Ústav pro českou literaturu ČSAV 1993, pp. 81-86.

Pospíšil, Milan, “Smetanova Hubička”, in: Jan Dehner (ed.), Bedřich Smetana: Hubička, Národní divadlo v Praze 1993, pp. 21-31.

Pospíšil, Milan, “Otakar Špecinger: Tereza Stolzová. Český hudební fond, Divadelní ústav, Praha 1992. 176 stran, obrazové dokumenty vybral Stanislav Jareš”, Hudební věda 30, 1993, Nr. 4, pp. 389-390.

Editions: Dvořák, Antonín, Romantische Stücke für Klavier und Violine opus 75. Milan Pospíšil (ed.), München: G. Henle Verlag 1993, 13+6+7 pp.

1992 Pospíšil, Milan, “Dimitri, le grand opéra de Dvorak”, in: Colloque Dvorak. Macon – 24,25,26 novembre 1991. Vanves: Mouvement Janacek, cahier no 16 – Février 1992, pp.11-15.

Pospíšil, Milan, “Il Crociato in Egitto als Krönungsoper für den Böhmischen König Ferdinand V. in Prag 1836”, in: Hans John – Günter Stephan (ed.), Wissenschaftliche Konferenz im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 1991 zum Thema: “Giacomo Meyerbeer (1791-1864) Große Oper – Deutsche Oper (Heft Nr. 24 der Schriftenreihe der Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden), s.a. [=1992], pp.151-162.

Pospíšil, Milan, “Dramaturgie Dvořákovy velké opery”, Hudební věda 29, 1992, Nr. 2, pp. 118-127.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Bendl, Karel, in: Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Opera, vol. 1, London: The Macmillan Press 1992, reprint 1994, pp. 402-403.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Hřímalý Vojtěch, in: ibid., vol. 2, p. 759.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Rozkošný, Josef Richard, in: ibid., vol. 4, pp. 77-78. Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Šebor, Karel Richard, in: ibid., vol. 4, pp. 293-294.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Trneček, Hanuš, in: ibid., vol. 4, p. 821.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Zavertal Ladislao, in: ibid., vol. 4, p. 1219.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Italská opera v kontextu české národní opery”, in: Miscellanea musicologica. Sborník prací katedry hudební vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy 33, Praha: Karolinum 1992, pp. 33-68.

Ottlová, Marta, “Dvořákův Dimitrij ve Stuttgartu” [an interview with Milan Pospíšil], Hudební rozhledy 45, 1992, Nr. 2, pp. 79-80.

1991 Pospíšil, Milan, “Meyerbeerovy dopisy v českých archivech”, Hudební věda 28, 1991, Nr. 3, pp. 257-265

Pospíšil, Milan, “Der Opernkomponist Antonín Dvořák”, in: Norbert Bolín (ed.), Europäisches Musikfest Stuttgart 17.8.-8.9. 1991. Almanach. Stuttgart: Internationale Bachakademie 1991, pp.196-210.

Pospíšil, Milan, “Dimitrij”, in: Europäisches Musikfest Stuttgart. Konzert 28. Stuttgart: Internationale Bachakademie 1991, pp. 4-5.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Francouzská opera v kontextu české národní opery. Smetanovy Dvě vdovy”, in: Ottlová, Marta (ed.), Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění [proceedings of the 9th symposium on the 19th century problems, Plzeň 1989], Praha: Ústav pro hudební vědu ČSAV, Ústav dějin umění ČSAV, Český hudební fond, Česká společnost pro estetiku 1991, pp. 156-167.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “L´opera italiana e l´opera nazionale ceca”, Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo. Nuova serie, 1991, Nr. 22-23, pp. 17-51.

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Dimitrij [sleeve note in the booklet to the first recording of the complete opera on LPs], Praha: Supraphon 1991, pp. 3-5 [dtto on CDs, also E, Ger, F, pages not numbered].

1990 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Grand Opéra auf kleiner Bühne”, in: Angelo Pompillio – Donatella Restani – Lorenzo Bianconi – Franco Alberto Gallo (ed.), Atti del XIV congresso della Societŕ internazionale di musicologia. Trasmissione e ricezione delle forme di cultura musicale, III, : Free Papers, Torino: EDT 1990, pp. 859-866.

Pospíšil, Milan, “Jak zacházíme s Dvořákem”, Literární noviny 1, 1990, Nr. 26, pp. 6.

1989 Pospíšil, Milan, “Dvořáks Vorstellung von der Oper”, in: Markéta Hallová – Zuzana Petrášková – Jarmila Veverková-Tauerová (ed.), Musical Dramatic Works by Antonín Dvořák, Praha: Česká hudební společnost 1989, pp. 25-30.

Pospíšil, Milan, “K obsahu opery. Slovo k programu”, in: Antonín Dvořák: Dimitrij [text into the programme of the concert production of the opera on the 4th concert of the vocal cycle of the Czech Philharmonic Orchestra], Praha: Česká filharmonie 1989, pages not numbered.

Pospíšil, Milan, “Devětkrát na téma Dimitrij”, G 89 Gramorevue, 25, 1989, Nr. 5, pp. 6-7.

1988 Pospíšil, Milan, “Kafka Lubomír”, in: Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělcvů divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního. Praha: Academia 1988, pp. 204-205.

Pospíšil, Milan, “Procházková Jaroslava”, in: ibid., pp. 389-390.

Pospíšil, Milan, “Reisner Bohumil”, in: ibid., pp. 410-411.

Pospíšil, Milan, “Šounová Daniela”, in: ibid., pp. 496-497.

Pospíšil, Milan, “Urbanová, Vlasta”, in: ibid., pp. 540-541.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu”, in: Milena Freimanová (ed.), Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany (Studie a materiály Národní galerie III) [proceedings of the 4th symposium on 19th century problems, Plzeň 1984], Praha 1988, pp. 137-154.

Milan Pospíšil, Giacomo Meyerbeer: Hugenoti [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1988, pp. 4-10.

1987 Pospíšil, Milan, “Dvořáks Dimitrij als Editionsproblem”, in: Michael Arndt – Michael Walter (ed.), Jahrbuch für Opernforschung 1986, Frankfurt a.M.: Peter Lang 1987, pp. 87-108.

Pospíšil, Milan, “Dvořák, Antonín: Dimitrij”, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich: Piper 1987, vol. 2, pp. 94-98.

Pospíšil, Milan, “K polemice Jaroslava Smolky”, Hudební věda 24, 1987, Nr. 3, pp. 341-345.

Pospíšil, Milan, Jules Massenet: Werther [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1987, pp. 10-14 [Cz,E,Ger,F].

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Šelma sedlák [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1987, pp. 4-7 [E,Ger,F,Cz].

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Dimitrij [accompanying text, selection of extracts for the programme on the occasion of the 105th anniversary od the premiere], Praha: Divadlo hudby.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Josef Richard Rozkošný: Svatojanské proudy [reworking of the Czech translation of the libretto, selection of scenes for the recording, preparation of the performing materials, accompanying text for the radio broadcasting and for the programme for the Czechoslovak Radio, cannel Plzeň, premiere on the festival Smetanovské dny Plzeň 1987].

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Tschechische Oper des 19. Jahrhunderts [accompanying text und selections of musical extracts], München: Bayerischer Rundfunk, cannel Bayern II.

1986 Pospíšil, Milan, “Vojenský kolorit v české opeře 19. století”, in: Documenta Pragensia. Sborník materiálií z Archivu hlavního města Prahy VI/2, Praha: Archiv hlavního města Prahy 1986, pp. 398-405.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Zu den Motiven des tschechischen Wanerianismus und Antiwagnerianismus”, in: Horst Seeger (ed.), Oper heute 9, Berlin: Henschel Verlag 1986, pp. 165-182.

Pospíšil, Milan, “Rudolf Bing: 5000 večerů v opeře. Z anglického originálu 5000 Nights at the Opera (New York 1972) přeložila Helena Nebelová. Přehled repertoáru Metropolitní opery a komentář k obrazové příloze napsal Miloslav Pospíšil. Praha 1984. Supraphon. 343 str., 43 obr.” Hudební věda 23, 1986, Nr. 1, pp. 77-78.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, “Giacomo Meyerbeer” [text and selection of music examples on the occasion of the 195th anniversary of the composer’s birthday for Gramophone News in the radio broadcast “Halali”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1985 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Oper und Spektakel im 19. Jahrhundert”, Die Musikforschung 38, 1985, Nr. 1, pp. 1-8.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Opera a podívaná v 19. století, in: Milena Freimanová (ed.), Divadlo v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie II) [proceedings of the 3rd symposium on 19th century problems, Plzeň 1983], Praha: Národní galerie 1985, pp. 144-153.

Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdi: Aida [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on LPs], Praha: Supraphon 1985, pp. 3-6.

1984 Pospíšil, Milan, “Dvořákova operní představivost”, Opus musicum 16, 1984, Nr. 6, pp. 182-185.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Místo úvodu” [the concept of the grand opera], Hudební věda 21, 1984, Nr. 4, pp. 291-292.

Pospíšil, Milan, “Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie”, Hudební věda 21, 1984,Nr. 4, pp. 323-338.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Smetanův Meyerbeer”, Hudební věda 21, 1984, Nr. 4, pp. 355-363.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Zur Problematik der tschechischen historischen Oper des 19. Jahrhunderts”, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquium The Musical Theatre Brno 1980, Brno: Mezinárodní hudební festival 1984, pp. 267-281.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu”, Opus musicum 16, 1984, Nr. 7, pp. 200-206.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Smetana-Festival in Plzeň”, Musik und Gesellschaft, 34, 1984, Nr. 6, pp. 304-306.

Pospíšil, Milan, “Erik Fischer: Zur Problematik der Opernstruktur. Das künstlerische Systém und seine Krisis im 20. Jahrhundert. In: Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft. Band XX. Franz Steiner Verlag GmbH Wiesbaden 1982. 194 s.”, Hudební věda 21, 1984, Nr. 1, pp. 93-94.

Radio Programmes: Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Koncert árií ze zapomenutých oper Smetanových současníků, [4 programmes based on the recordings of the concert at the Smetana Festival in Pilsen, prepared inclusive the perfoming materials by the authors], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Operní pěvci Prozatímního a Národního divadla [selection of music examples and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1983 Pospíšil, Milan, “Der positive Beitrag der französischen ”Grand Opéra” zur europäischen Opernentwicklung”, in: Günter Stephan – Hans John (ed.), 2. Romantikkonferenz 1982. Die Rolle der romantischen Musik bei der Herausbildung eines demokratischen Nationalbewußtseins. Teil 2: Die romantische Oper im 19. Jahrhundert (Schriftenreihe der Hochschule für Musik ”Carl Maria von Weber” Dresden, 3. Sonderheft), Dresden: Hochschule für Musik ”Carl Maria von Weber” s.a. [1983], pp. 78-81.

Pospíšil, Milan, “Werke des Bayreuther Meisters auf den Bühnen der ČSSR”, Musik und Gesellschaft 33, 1983, Nr. 12, pp. 717-719.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Operní libreto jako modifikace dramatu” [Fibichova opera Bouře], in: Rudolf Pečman (ed.), Hudba a literatura. Sympozium ve Frýdku-Místku 20. –21. listopadu 1981, Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum 1983, pp. 36-39.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Proměny hudby v městské společnosti 19. století”, in: Milena Freimanová (ed.), Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie I) [proceedings of the 2nd symposium on 19th century problems, Plzeň 1982], Praha: Národní galerie v Praze 1983, pp. 93-100.

Pospíšil, Milan, “Rusalka v Drážďanech”, Opus musicum 15, 1983, Nr. 9, pp. 9/VI-9/VII.

Pospíšil, Milan, “Velká mravná opereta”, Opus musicum 15, 1983, Nr. 10, pp. 313-315.

Ottlová, Marta –Pospíšil, Milan, Divadlo a česká společnost 19. století [programme of the literary and musical performance prepared by the authors for the Smetana Festival], Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 1983, 3 pp.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky [abridged version of the opera and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1982 Pospíšil, Milan, “A Contemporary of Smetana”, Opera [London] 33, 1982, Nr. 2, pp. 184-185.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Smetanas Libuše. Der tschechische Historismus und die Oper des 19. Jahrhunderts”, in: Jürgen Schläder – Reinhold Quandt (ed.), Festschrift Heinz Becker zum 60. Geburtstag, Laaber: Laaber Verlag 1982, pp. 237-248.

Pospíšil, Milan, “Svátky opery”, Opus musicum 14, 1982, Nr. 8, pp. I-IV.

Pospíšil, Milan, “Libuše”, Scéna 7, 1982, Nr. 3, p. 4.

Pospíšil, Milan, “Jak na Čertovu stěnu”, Scéna 7, 1982, Nr. 6, p. 4.

Pospíšil, Milan, “Wagnerův Rienzi v Ostravě”, Rudé právo 42, 19.2. 1982, p. 5.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Karel Šebor: Templáři na Moravě [accompanying text to the brodacast recording of the concert performance on the festival Young Smetana’s Litomyšl 1981], Praha: Divadlo hudby.

Radio Programmes: Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, Karel Šebor: Templáři na Moravě [preparation of the music material, abbreviated version of the opera and accompanying text for the Radio Plzeň, an article for the review Československý rozhlas a televize], Plzeň: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Ottlová, Marta, – Pospíšil, Milan, Romantická opera, Bel canto, Velká opera, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Národní opera, Komická opera, Opera epická a lyrická, Opera na ulici a v saloně [nine one-hour programs in the cycle “Hear, the opera is coming” and articles for the review Československý rozhlas a televize], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1981 Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “K problematice české historické opery 19. století”, Hudební rozhledy 34, 1981, Nr. 4, pp. 169-172

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Zur Frage des Tschechischen in der Musik des 19. Jahrhunderts”, in: Rudolf Pečman (ed.), Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture, Brno: Česká hudební společnost 1981, pp. 99-104.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Český historismus a opera 19. století. Smetanova Libuše”, in: Tomáš Vlček (ed.), Historické vědomí v českém umění 19. století (Uměnovědné studie III) [proceedings of the 1st symposium on 19th century problems, Plzeň 1981], Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1981, pp. 83-99.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Opera ,Crnogorci‘ od Karla Bendla”, Pobjeda. List socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore 1.8.1981, p. 12 [on the hundredth anniversary of the opera’s premiere, requested by the ambassador of the SFR Yugoslavia Miodrag Vlahovič in Czechoslovakia].

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, [texts into the programme prepared by the authors for the 1st year of Smetana festival in Plzeň], in: Antonín Špelda (ed.), Smetanův festival Plzeň 1981, Plzeň: Park kultury a oddechu v Plzni, pp. 3-16.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan (ed.), Karel Šebor. Templáři na Moravě. Historicko-romantická opera o 3 jednáních na slova Karla Sabiny. Libreto, Litomyšl: Mladá Smetanova Litomyšl 1981, 34 pp.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Karel Šebor”, in: Mladá Smetanova Litomyšl 1981 [programme to the concert performance of the opera “Templáři na Moravě” prepared by the authors], Litomyšl 1981, pp. [20-24]. Pospíšil, Milan, “Opera koncertně. Aktuální problém doby”, Scéna 6, 1981, Nr. 17, p. 3.

Pospíšil, Milan, “Za Mozartem do Ostravy”, Scéna 6, 1981, Nr. 19, p. 5.

Pospíšil, Milan, “Dalibor jako drama”, Scéna 6, 1981, Nr. 22, p. 6.

Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer: Robert ďábel [commentary and selection of the musical extracts from the recording of the performance in Nottingham in 1981 on the occasion of the 150th anniversary of the world premiere], Praha: Divadlo hudby.

1980 Pospíšil, Milan, “Fjodor Šaljapin a opera Slovenského národného divadla”, in: Stanislav Bachleda – Katarína Horváthová (ed.), Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918-1939). Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1977, Bratislava: Mestský dom kultúry a osvety, s.a. [1980], pp. 170-173.

Pospíšil, Milan, “Řekli a napsali o Dimitriji”, Opus musicum 12, 1980, Nr. 1, pp. 1/I-1/VIII.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Wolfgang Amadeus Mozart: Únos ze serailu [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Zpívá zaloužilý umělec Jindřich Jindrák [selection of the musical extracts extract and the accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pilková, Zdeňka-Pilka, Jiří – Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdiho Rigoletto [radio programme for the cycle “Returning to music treasures”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1979 Pospíšil, Milan, “Dvořák’s ”Dimitrij”. 2. Its music”, Musical Times 120, 1979, Nr. 1631 (January), pp. 24-25.

Pospíšil, Milan, “Balada v české opeře 19. století”, Hudební věda 16, 1979, Nr. 1, pp. 3-25.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “K otázce českosti v hudbě 19. století”, Opus musicum 11, 1979, Nr. 4, pp. 101-103.

Pospíšil, Milan, “Dimitrij zpíval anglicky”, G 79 Gramorevue 15, 1979, Nr. 6, p. 8.

Pospíšil, Milan, “John R. Bennett: Smetana on 3000 records. Dorset: The Oakwood Press 1974. 485 s.”, Hudební věda 16, 1979, Nr. 3, pp. 277-279.

Pospíšil, Milan, Antonín Dvořák: Dimitrij [live recording of the English premiere in Nottingham 1979, commentary, exhibition of photographs from the premiere, costume designs etc.], Praha: Divadlo hudby.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Zpívá národní umělkyně Milada Šubrtová [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Bedřich Smetana: Dalibor [radio programme for the cycle “Notable premieres of Prague opera”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdi: Othello [radio programme for the cycle “Notable premieres of Prague opera”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1978 Pospíšil, Milan, “Die Stellungnahmen zur Revolutionsproblematik, dargestellt an Wandlungen des historischen Stoffes bei Chénier und Meyerbeer”, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquia musicologica Brno 1976 & 1977, Brno: Mezinárodní hudební festival 1978, pp. 498-505.

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, “Uvažování nad situací v českém hudebně vědném bádání o 19. století”, Hudební věda 15, 1978, Nr. 2, pp. 103-118.

Pospíšil, Milan, “Figarova svatba v Ústí nad Labem”, Opus musicum 10, 1978, Nr. 7, p. 221.

Ottlová, Marta, “Dimitrij poprvé v Anglii” [interview with John Tyrrell and Milan Pospíšil], Opus musicum 10, 1978, Nr. 10, pp. III-VIII.

Radio Programmes: Pilková, Zdeňka – Pilka, Jiří – Pospíšil, Milan, Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta [radio programme for the cycle “Returning to music treasures”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1977 Pospíšil, Milan, “Růžový kavalír poprvé v Ústí nad Labem”, Opus musicum 9, 1977, Nr. 7, pp. 221-222.

Pospíšil, Milan, “Národní umělkyně Milada Šubrtová”, Gramorevue 13, 1977, Nr. 9, p. 10.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Pěvecký medailon Daniely Šounové [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Pěvecký medailon Joan Sutherlandové [selection of the musical extracts and accompanying text selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Christoph Willibald Gluck: Ifigénie na Tauridě [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pilková, Zdeňka – Pilka, Jiří – Pospíšil, Milan, Dalibor – třetí opera Bedřicha Smetany. [radio programme for the cycle “Returning to music treasures”], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1976 Pospíšil, Milan, “Dramaturgický objev v Ústí”, Opus musicum 8, 1976, Nr. 9, pp. 268-269.

Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdi: Don Carlos [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1976, [pp. 4-6].

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Albert Lortzing: Car a tesař [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Giacomo Puccini: Turandot [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Leoš Janáček: Káťa Kabanová. Vzpomínáme na 55. výročí premiéry opery [selection of musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Pěvecký medailón Jany Jonášové [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Zpívá Gabriela Beňačková [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Zpívá Jaroslava Procházková [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Zpívá Libuše Márová [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1975 Pospíšil, Milan, “Pokus o Meyerbeera”, Opus musicum 7, 1975, Nr. 5, pp. 150-154.

Pospíšil, Milan, “Motýlek z Moskvy”, G 75 Gramorevue 11, 1975, Nr. 1, p. 10.

Pospíšil, Milan, Giuseppe Verdi: Síla osudu (La forza del destino) [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1975, pp. [2-4]

Pospíšil, Milan, “Burianův a Mařákův portrét”, G 75 Gramorevue 11, 1975, Nr. 6, p. 11.

Radio Programmes: Pěvecký medailon Heleny Tattermuschové [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1974 Pospíšil, Milan, Gaetano Donizetti: Lucie z Lammermooru [sleeve note in the booklet to the recording of the complete opera on CDs], Praha: Supraphon 1974, pp. 4-9.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, “Zpívá zasloužilá umělkyně Milada Šubrtová” [selection of the musical extracts and accompanying text], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1973 Pospíšil, Milan, “Christhard Frese: Dramaturgie der großen Opern Giacomo Meyerbeers. Robert Lienau, Berlin – Lichterfelde 1970, 308 s.”, Hudební věda 10, 1973, Nr. 3, pp. 254-256.

Pospíšil, Milan, “Ursula Schröder-Feinenenová”, Hudební rozhledy 26, 1973, Nr. 7, p. 325.

Pospíšil, Milan, Ferruccio Busoni: Doktor Faust [commentary to the performance of the recording of the complete opera], Praha: Divadlo hudby.

Pospíšil, Milan, Richard Strauss: Ariadna na Naxu [commentary to the performance of the recording of the complete opera], Praha: Divadlo hudby.

1972 Pospíšil, Milan, “Andrej Fedosejev jako Oněgin”, Hudební rozhledy 25, 1972, Nr. 3, pp. 110-111.

Pospíšil, Milan, “Verdiho Rekviem u sv. Víta”, Hudební rozhledy 25, 1972, Nr. 10, pp. 333-334.

Pospíšil, Milan, “Hosté opery Národního divadla”, Hudební rozhledy 25, 1972, Nr. 12, pp. 531- 532.

Pospíšil, Milan, Slavné operetní předehry [sleeve note to the gramophone recording on LP], Praha: Supraphon 1972

Pospíšil, Milan, Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský [commentary to the performance of the recording of the complete opera], Praha: Divadlo hudby.

Pospíšil, Milan, Hector Berlioz: Trojané [commentary to the performance of the recording of the complete opera], Praha: Divadlo hudby.

Radio Programmes: Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer: Hugenoti [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer: Prorok [accompanying text to the complete opera], Praha: Československý rozhlas, cannel Vltava.

1971 Pospíšil, Milan, “Zahraniční sólisté v ND”, Hudební rozhledy 24, 1971, Nr. 7, pp. 315-316.

Pospíšil, Milan, Giacomo Meyerbeer: Robert ďábel, Hugenoti, Prorok, Afričanka [commentary to the cycle of performances of recordings of the complete operas, text in the programme and a selection of illustrations to be projected], Praha: Divadlo hudby 1971.

1970 Pospíšil, Milan, “Hartmannův Simplicius Simplicissimus”, Hudební rozhledy 23, 1970, Nr. 9, pp. 393-394.

Pospíšil, Milan, Karajanův Johann Strauss [sleeve note to the gramophone recording on LP], Praha: Deutsche Grammophon – Supraphon 1970.

1968 Pospíšil, Milan, “Apel na sluch i zrak”, Divadlo 1968/březen, pp. 29-30.

1967 Pospíšil, Milan, “Hurníkova opera dáma a lupiči v Plzni”, Divadlo 1967/březen, pp. 73-75.

Pospíšil, Milan, “Meyerbeer aktuální?”, Divadlo 1967/duben, pp. 73-77.

Pospíšil, Milan, Liberec – Praha”, Literární noviny 16, 1967, Nr. 4, p. 5.

Pospíšil, Milan, “Poznání operou”, Literární noviny 16, 1967, Nr. 20, p. 5.

1966 Pospíšil, Milan, “Dvořák dramatik”, Literární noviny 15, 1966, Nr. 40, p. 3.

Further articles in periodicals: Československý rozhlas a televize (Týdeník Rozhlas), Harmonie, Kladenský kovák, Literární noviny, Mladá fronta, Práce, Průboj, Rudé právo, Student, Svobodné slovo.

Translations from Czech into German and vice versa for periodicals and conference reports: Estetika, Hudební věda, RILM [Répertoire international de la littérature musicale], Živá hudba.

Home